Srovnání hypoték / Přátelská hypotékaSrovnání hypoték / Přátelská hypotéka
email phone
Srovnání hypoték / Přátelská hypotéka

Všeobecné obchodní podmínky

I. Internetový portál pratelskahypoteka.cz

Internetový portál s webovou adresou http://pratelskahypoteka.cz (dále též "pratelskahypoteka") zajišťuje oboustrannou výměnu informací mezi konkrétními uživateli portálu. Portál pratelskahypoteka je provozován společností Westform s.r.o., se sídlem Bořivojova 878/35, PSČ 130 00, IČO 27928462 (dále též "Provozovatel"), která je zároveň vlastníkem portálu. Vlastník portálu v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s autorským právem je oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

II. Činnost a využití portálu pratelskahypoteka.cz

Portál pratelskahypoteka slouží pro výměnu informací za účelem nabídky, zpracování a zprostředkování finančních služeb. Fyzická nebo právnická osoba, která vyplní jakýkoliv z formulářů na portálu pratelskahypoteka, se stává uživatelem portálu pratelskahypoteka (dále též "Uživatel").

Uživatel má právo využít interní systém portálu pratelskahypoteka pro komunikaci se svým přiděleným specialistou nebo specialisty za účelem získání informací, nabídky či zprostředkování finančních služeb. Uživateli je výslovně zakázáno nahrávat do interního systému jakékoliv soubory, které jsou v rozporu se zákonem nebo autorskými právy či jinými právy třetích osob nebo takové soubory, které by mohly poškodit interní systém portálu pratelskahypoteka nebo jakkoliv jiným způsobem zasahovat do interního systému portálu pratelskahypoteka.

III. Ochrana osobních údajů Uživatelů

Osobní údaje poskytnuté na portálu pratelskahypoteka a současně osobní údaje uložené v interním systému pratelskahypoteka jsou uchovávány a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Uživatel souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v registračním formuláři a v interním systému portálu pratelskahypoteka byly zpracovány portálem pratelskahypoteka za účelem zajištění potřebné komunikace sloužící k poskytnutí informací, nabídky či zprostředkování finančních služeb.

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené ve formulářích shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Uživatel může kdykoliv písemně zažádat o úpravu nebo úplné vymazání svých osobních údajů.

IV. Závěrečná ustanovení

Uživatelé portálu pratelskahypoteka jsou povinni dodržovat platné zákony České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy a dodržovat tyto všeobecné obchodní podmínky portálu pratelskahypoteka.

Banky, které porovnáváme

Air BankČeská spořitelnaČSOBEquabankExpobank CZFio bankaHypoteční bankaKomerční bankamBankMoneta Money BankOberbankRaiffeisenbankSberbankUnicredit bankWüstenrot
Copyright © 2016 Přátelská hypotéka